TRACE – acest document nu trebuie vă să lipsească

Explicații privind Regulamentul (CE) nr. 561/2006 în
sprijinul punerii în aplicare armonizate a controalelor
rutiere

Scopul și domeniul de aplicare

watchshop.ro%20


Scopul prezentului document este de a prezenta explicații stabilite de comun acord și
simplificate ale Regulamentului (CE) nr. 561/20061 în contextul controalelor rutiere, astfel cum
se specifică în Directiva 2006/22/CE.

Prezentul document este rezultatul deliberărilor grupului de lucru TRACE și ia în considerare
consultările desfășurate cu organismele comerciale, cum ar fi IRU (Uniunea Internațională a
Transporturilor Rutiere) și UETR (Uniunea Europeană a Transportatorilor Rutieri), precum și
cu autoritățile responsabile de aplicarea legii reprezentate în cadrul ECR (Ruta Eurocontrol) și
CORTE (Confederația Organizațiilor de Control în Transporturile Rutiere), cu posibilitatea
contribuțiilor din partea autorităților responsabile de aplicarea legii din toate cele 27 de state
membre.

Prin urmare, explicațiile furnizate în prezentul document provin atât din punerile în aplicare
consensuale existente, cât și, atunci când consultările au indicat diferențe în maniera de
punere în aplicare a legii de către organismele de control, prin trimitere la documentele de
orientare disponibile, cum ar fi notele de orientare, clarificările și hotărârile judecătorești.
Conținutul a fost compilat de un grup de lucru restrâns format din membri cu o vastă
experiență în ceea ce privește punerea în aplicare.

Deliberările grupului de lucru au fost diseminate în mod curent pentru comentarii și feedback prin intermediul organizațiilor menționate anterior cu scopul de a optimiza, pe cât posibil, consensul general cu privire la conținutul documentului. Grupul de lucru a luat în considerare feedback-ul și, în măsura în care a fost posibil, l-a integrat în prezentul document, dar, întrucât nu se poate considera că răspunsurile „inexistente” indică un feedback pozitiv, nu se poate afirma că există un consens universal cu privire la conținutul prezentului document.

În ceea ce privește domeniul de aplicare, deși prezentul document urmărește o explicare
simplificată a Regulamentului (CE) 561/2006, în realitate acest lucru nu este fiabil fără a face
trimitere la cerințele Regulamentului (CEE) nr. 3821/853. Cu toate acestea, o explicare integrală a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 nu se încadrează în domeniul de aplicare a prezentului document.

Controalele întreprinderilor/operatorilor vor beneficia, cel mai probabil, de resurse mai bune și de mai puține constrângeri temporale.

Se preconizează așadar o abordare mai detaliată. Cu toate acestea, prezentul document este relevant pentru respectivele controale de conformitate.
Prezentul document se bazează pe cele mai actualizate informații disponibile, iar valoarea sa
viitoare va depinde de actualizările acestuia cu scopul de a reflecta deciziile, interpretările
juridice și modificările astfel cum și atunci când survin acestea, precum și de capacitatea
Comisiei de a contribui la clarificarea aspectelor problematice identificate în cadrul proiectului.

Advertisements
shop.yellowstore.ro%20

Lasă un răspuns

watchshop.ro%20
%d blogeri au apreciat: