TRACE – acest document nu trebuie vă să lipsească

Explicații privind Regulamentul (CE) nr. 561/2006 în
sprijinul punerii în aplicare armonizate a controalelor
rutiere

Scopul și domeniul de aplicare


Scopul prezentului document este de a prezenta explicații stabilite de comun acord și
simplificate ale Regulamentului (CE) nr. 561/20061 în contextul controalelor rutiere, astfel cum
se specifică în Directiva 2006/22/CE.

Citește mai multTRACE – acest document nu trebuie vă să lipsească